Passion Feanwâlden in de pers

Nieuwe Dockumer Courant - 26 maart 2018

RTV NOF - 26 maart 2018

Friesch Dagblad - 26 maart 2018

Omrop Fryslan - 23 maart 2018

Leeuwarder Courant - 22 maart 2018

Actief - 21 maart 2018

Omrop Fryslân - 9 april 2017

Doarpskompas - Maart 2017

Foar it doarp, troch it doarp: Passion Feanwâlden 2018

 

Het muzikaal-Bijbels evenement The Passion wordt sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag rechtstreeks op de televisie door de KRO-NCRV uitgezonden. Sinds 2015 is het ook te beluisteren via de radio. Het evenement gehouden op een plein in het centrum van een Nederlandse stad. Op dit plein is een podium opgebouwd waar bekende Nederlanders het paasverhaal vertellen. Dit gebeurt aan de hand van bepaalde passages rond het lijdensverhaal van Jezus, afgewisseld met live gezongen bekende Nederlandse popnummers. Na Gouda, Den Haag, Groningen, Enschede, Amersfoort en dit jaar Leeuwarden, komt er volgend jaar een uitvoering in ons eigen dorp. Op een regenachtige middag praat ik met initiatiefneemster Margaretha de Vries-Damstra en regiseusse Ruth Hanemaayer over de voorbereidingen op en de invulling van Passion Feanwâlden 2018.

 

“By de krystkuier yn 2015, dy't organisearre waard troch de beide skoallen en troch de mienskiplike tsjerken yn it doarp, ûntstie it idee om yn Feanwâlden in Passion te organisearjen.” sa fertelt Margaretha. Yn 2016 hat se meidien yn it koar by The Passion yn Burgum. In moaie kâns om te sjen nei de do's en dont's foar in edysje yn eigen doarp. “It is fansels hiel wat oars as de lanlike Passion. Dy fan Burgum hie in regiofunksje. It publyk en spilers kamen oeral út de omkriten wei. Wat my opfallen is dat de foarstelling net altyd like goed te sjen wie. Dat wolle wy graach oars dwaan. In oar ding wie it te lange wachtsjen. Somtiden duorre dat wol twintich minuten. Dat soarge der foar dat de sfear tusken de ferskillende lokaasjes fuort gie. De emoasjes waarden dêrtroch net fêsthâlden.”

 

“Dat gevoel willen wij wel zien vast te houden.” zo vult Ruth haar aan. “Door het creëren van meer beleving. Veel theater en dans tijdens de route. We denken zelfs aan het tonen van levende beelden. Maar de spelers van het stuk hebben ook een belangrijke rol in het vasthouden van de emoties. Samen met Atsje Lettinga, als muzikaal begeleidster, willen wij daar voor zorgen.” Regiseusse Ruth heeft in de regio Noordoost Friesland al meerdere producties op haar naam staan. Zij was betrokken bij Hemelse Liefde, de musicals Moses, Jakob, Ruth en Maria (opgevoerd in eigen dorp). Bij het stratenfestival in de feestweek van 2014 heeft de cast van de musical Maria een mini musical verzorgd. Ook geeft zij op De Frissel toneellessen aan de kinderen van Feanwâlden. “Kinderen die mee willen doen in een nieuwe toneelgroep zijn natuurlijk altijd welkom. Ze mogen contact met mij opnemen.”

 

Doel fan de organisaasje, op dit stuit besteande út fiif minsken, is in foarstelling foar it doarp, troch it doarp te meitsjen. Sa fertelle beide froulju my. “Wy hawwe de Passion los fan de tsjerke helle troch de organisaasje yn in stifting te dwaan. It hiele doarp sil der by belutsen wurde. De tsjerken, beide skoallen, ferienings en al de koaren fan Feanwâlden/Feanwâldsterwâl.” Ruth: “Het verhaal van de Passion is voor iedereen. Het is meer dan een christelijk verhaal dat in deze tijd nog altijd  van toepassing is. Daarom is het zo mooi om iedereen er bij te betrekken.”

 

Maart vorig jaar is de organisatie begonnen. Er zijn drie werkgroepen: Communicatie/PR, logistiek en financiën. Op 24 en 25 maart 2018 is het zover. Er moet nog heel wat gedaan worden voor het lijdensverhaal van Jezus in het dorp van start kan gaan. Het volgende staat organisatorisch vast. De intocht in Jeruzalem is op zaterdagmiddag (Schierstins) – de andere voorstellingen worden gehouden op zondagnamiddag (Eendenkooi, pastorietuin en Koemarkt). Er worden verspreid over de twee dagen vijftien bekende Friese en Nederlandse nummers gezongen. Welke nummers dat zijn willen Ruth en Margaretha aan mij nog niet verklappen.

 

“Wy hawwe noch in soad minsken nedich. Op 1 maaie is foar ynwenners fan Feanwâlden en omkriten in ynformaasjejûn oer it stik. Ferlet ha wy fan in brede groep fan bern, folwoeksenen. Fan bouwers, figuranten, dûnsers (12-16 jier) oant krúsdragers. Ek minsken dy't meihelpe wolle yn de wurkgroepen ha we fansels ferlet fan. Foar spilers dy't meidwaan wolle binne op 16 en 18 juny de audysjes. Benammen oan de manlju dogge wy in oprop om har dêrfoar oan te melden. De ienige frou yn it stik is ommers Maria. Fierder moat fansels de fergunning by de gemeente regele wurde. Genôch drokte foar ús dus.”

 

Dit jaar de landelijke Passion op Het Zaailand in Leeuwarden met als Maria een zangeres die is opgegroeid in Feanwâlden: Elske DeWall. Volgend jaar, 2018, het jaar van Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd, komt het paasverhaal naar De Koemarkt. De Passion Feanwâlden wordt een breed opgezet muzikaal theaterstuk voor het hele dorp en met benutting van alle koren. Voor iedereen die er meer over wil weten, lees de advertentie in deze Doarpskompas. “Op één van de audities hopen wij dat ene, nog niet bekende pareltje uit eigen dorp te ontdekken.” Zo besluit Ruth ons gesprek.

 

JDvdL